Bart Ros Development

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 90828607.

Bart Ros Development hecht grote waarde aan de privacy van gebruikers van de website en de diensten van Bart Ros Development en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verstrekt, wordt door Bart Ros Development zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die worden verzameld via telefoon, contactformulieren of op andere wijze worden op vrijwillige basis verkregen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

colibri image 116
cropped colibri image 632

Welke gegevens kan Bart Ros Development van u vragen en verzamelen?

De informatie kan variëren van persoonlijke gegevens zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer tot bedrijfsinformatie die u ter beschikking stelt via de website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Ook technische informatie kan worden verzameld, bijvoorbeeld door het gebruik van weblogs of cookies. Deze gegevens verschaffen Bart Ros Development inzicht in uw interactie met Bart Ros Development, zoals de datum en tijd van uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht en de tijd die u op de website hebt doorgebracht.

Waarvoor kan Bart Ros Development uw verzamelde gegevens verder gebruiken?

Bart Ros Development kan de verzamelde gegevens gebruiken om (potentiële) klanten en partners te benaderen met betrekking tot belangrijke ontwikkelingen binnen onze dienstverlening, nieuwe producten en services, commerciële aanbiedingen en marktonderzoek. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, streng beveiligd systeem voor klantenbeheer. Bart Ros Development zal deze gegevens op geen enkele manier delen met derden, verhuren, verkopen of anderszins openbaar maken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Indien u uw persoonsgegevens wenst aan te passen en/of te wijzigen, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Bart Ros Development. Wij zullen de nodige aanpassingen en wijzigingen doorvoeren. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

cropped colibri image 631
nl_NLNederlands